Zawartość

Rzecznik powołał Ambasadorów RPO

Data: 
2016-04-09
słowa kluczowe: 

Dr Adam Bodnar wręczył powołania dwudziestu pięciu Ambasadorom Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas spotkania podkreślał, że bardzo ceni sobie ich zaangażowanie oraz to, jak wiele energii i czasu poświęcają wspieraniu Biura RPO np. podczas spotkań regionalnych, czy organizacji konferencji, seminariów i warsztatów.

- Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich to osoba, która powinna być łącznikiem między Biurem a światem zewnętrznym np. w środowisku naukowym. Chodzi o promocję działalności Biura oraz samej idei praw człowieka – zaznaczył dr Bodnar. Rzecznik zapewnił też, że młodzi ambasadorzy mogą zawsze liczyć na wsparcie ze strony RPO.

- Chcemy żebyście mieli takie poczucie, że bycie Ambasadorem RPO to nie tylko ten symboliczny znaczek, który otrzymaliście, to nie tylko dyplom, czy wpis do CV, ale że to ważny element Waszego kształcenia – podkreślił dr Bodnar.

Rzecznik przedstawił także ofertę letnich praktyk skierowaną do studentów prawa. W ich ramach studenci będą mogli m.in. uczestniczyć w posiedzeniach Trybunału Konstytucyjnego, czy rozprawach sądowych.

Po uroczystej części spotkania, ambasadorzy wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Joannę Łodej i Joannę Troszczyńską-Reyman z Biura RPO oraz dr hab. Jakuba Urbanika z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci rozwiązywali m.in. kazusy dotyczące spraw, z którymi Rzecznik styka się w swojej działalności. Zorganizowano również symulację spotkania, podczas którego ambasadorzy wcielali się w rolę RPO i odpowiadali na pytania obywateli.

Kim są Ambasadorzy RPO?

Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich to wyróżniający się studenci, którzy podczas praktyk w Biurze Rzecznika wykazywali się szczególnym zaangażowaniem, a po ich zakończeniu kontynuują współpracę z Biurem RPO. Zostają ambasadorami idei praw człowieka i urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich na swoich uczelniach. Projekt powstał w 2010 roku z inicjatywy RPO VI kadencji – prof. Ireny Lipowicz. Dr Adam Bodnar postanowił, że program będzie kontynuowany. Od lutego 2016 r. zmieniły się jednak zasady przystępowania do projektu. Studenci proszeni są o przygotowanie planu współpracy z RPO, który jest następnie omawiany podczas indywidualnej rozmowy z rzecznikiem.

Do zadań Ambasadorów należy m.in. wspieranie Biura RPO podczas organizacji spotkań regionalnych, współudział i pomoc w realizowaniu konferencji i seminariów z udziałem przedstawicieli Rzecznika. Ambasadorzy brali też udział w wizytacjach lokali wyborczych, podczas których sprawdzali czy są one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Galeria

  • zdjęcie: grupa osób stoi, niektórzy z nich trzymają w rękach kartki z literami, które tworzą napis AMBASADORZY RPO
    Ambasadorzy RPO z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - kwiecień 2016
  • zdjęcie: grupa osób siedzi przy stole konferencyjnym
    uczestnicy spotkania
  • zdjęcie: otwarte pudełeczka ozdobe z odznakami Ambasadorów RPO
    odznaki Ambasadorów RPO