Godło RP

Adam Bodnar spotkał się z uczestnikami wakacyjnych praktyk w Biurze RPO

Data: 
2017-07-06
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z praktykantami, którzy rozpoczęli wakacyjny staż w Biurze RPO. W lipcu gościmy 15. studentów prawa oraz laureatów konkursów i olimpiad dotyczących praw człowieka.

Aby dostać się na praktyki w Biurze RPO studenci musieli rozwiązać kazus dotyczący prawa do zgromadzeń, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadali m.in. na pytania dotyczące uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich. Z ponad 100. zgłoszeń wybraliśmy 30 osób, które w lipcu, sierpniu i we wrześniu będą uczestniczyły w pracach Biura RPO.

Każdy praktykantów odbędzie miesięczne praktyki. W tym czasie pozna strukturę biura, zobaczy co dzieje się ze skargami, które są kierowane do RPO. Następnie praktykanci trafią do wybranych przez siebie zespołów merytorycznych, gdzie będą brali udział w przygotowywaniu wystąpień generalnych RPO, wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy odpowiedzi na skargi obywateli. Oprócz codziennej pracy z dokumentami, młodzi ludzie będą spotykać się również z ekspertami ze wszystkich zespołów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, by rozmawiać o najważniejszych działaniach podejmowanych przez RPO. Po zakończeniu praktyk najlepsi studenci mogą zostać Ambasadorami RPO.

  • zdjęcie: na pierwszym planie flaga Polski i Unii Europejskiej za nimi, przy stole siedzi kilkanaście osób
    Spotkanie Adama Bodnara z praktykantami
  • zdjęcie: za stołem siedzi kilkanaście osób
    Adam Bodnar spotkał się z praktykantami