Zawartość

Adam Bodnar w Opolu - kolejne spotkanie w sprawie zmiany granic miasta

Data: 
2016-09-07
Położenie: 
  • Opole
    Polska

O efektach dotychczasowych rozmów samorządów Opola i sąsiednich gmin oraz powiatu opolskiego oraz o kwestiach związanych z rekompensatą za mienie, które w związku ze zmianą granic miasto Opole przejmie od sąsiednich samorządów, rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar rozmawiał 7 września w czasie kolejnej wizyty związanej z rozwiązywaniem problemu powiększenia miasta Opola kosztem sąsiednich gmin.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął dotychczasowy przebieg rozmów pomiędzy gospodarzami samorządów, w szczególności zauważalną wolę obu stron sporu do polubownego uregulowania kwestii wzajemnych rozliczeń finansowych.
Ostateczne efekty prowadzonych rozmów mają być znane do czasu następnego, planowanego na połowę października spotkania.

Rzecznik uzyskał zapewnienie władz Opola, że pracują one nad rozwiązaniami zmierzającymi do skompensowania przedstawicielom mniejszości niemieckiej utraty niektórych uprawnień językowych, związanej ze zmianą granic Opola i gotowe są do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w ostatecznym wypracowaniu tych rozwiązań.  Dla RPO kwestia uprawnień językowych przedstawicieli mniejszości niemieckiej zamieszkujących tereny przyłączane do Opola jest bardzo ważna. Adam Bodnar zwrócił uwagę na stanowisko Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wsparte opinią prof. Grzegorza Janusza.

Rzecznikowi w wyjeździe towarzyszyli Andrzej Stefański - główny koordynator ds. projektów regionalnych i Łukasz Kosiedowski – naczelnik Wydziału Prawa Administracyjnego i Ochrony Zdrowia BRPO.

Galeria

  • Zdjęcie: ludzie przy stole, Adam Bodnar stoi
    Spotkanie w Opolu 7 września 2016
  • Zdjęcie: biskup i rzecznik praw obywatelskich rozmawiają
    Adam Bodnar w rozmowie z bp. Andrzejem Czają po spotkaniu w Opolu w sprawie granic miasta, lipiec 2016