Zawartość

Adam Bodnar wziął udział w spotkaniu wigilijnym z osobami dotkniętymi kryzysem bezdomności

Data: 
2016-12-24
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w spotkaniu wigilijnym z osobami bezdomnymi, które odbyło się w Pensjonacie św. Łazarza w warszawskim Ursusie. Pensjonat prowadzony jest przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Mieszka tu osiemdziesięciu bezdomnych mężczyzn. W spotkaniu wigilijnym wzięły także udział soby mieszkające w mieszkaniach treningowych. Misja prowadzi mieszkania treningowe dla 35 podopiecznych, którzy niejednokrotnie po przejściu terapii uzależnień, odbyciu szkoleń zawodowych i znalezieniu zatrudnienia stawiają piersze kroki na drodze ku samodzielności. Misja prowadzi również spółdzielnię socjalną pod nazwą „Piękne miejsce”, gdzie osoby bezdomne składają drukarki 3D, przygotowują catering, sprzątają zielone tereny miejskie, oraz remontują pomieszczenia.

Dyrektorką Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej jest Adriana Porowska - jedyna w Polsce osoba świecka prowadząca ośrodek w strukturach zakonu. Pracuje ona z bezdomnymi, których nie traktuje jako ofiary poszkodowane przez los, ale jako ludzi w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Zadaniem, jakie na siebie nałożyła, jest jak najszybszy powrót osób dotkniętych bezdomnością do normalnego życia. Po pierwsze: mają mieć dach nad głową, pod drugie: zarabiać na siebie. Adriana Porowska jest członkinią Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

  • Choinka z ozdobami na tle okna
    Świąteczny wystrój Biura RPO w 2016 r.