Zawartość

Akcja „Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-02-14
słowa kluczowe: 

Akcja „Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland” to ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć organizowana przez Fundację Feminoteka.

Fundacja koordynuje w Polsce tę akcję już po raz 7. W 2019 roku tematem wiodącym jest kwestia zgody na kontakty intymne. Hasło tegorocznej akcji to „Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”.

Akcja odbędzie się 14 lutego w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Kampania będzie miała charakter informacyjno-edukacyjny (ulotki wyjaśniające, czym jest zgoda na kontakty intymne, promocja akcji w mediach społecznościowym).

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej