Zawartość

Ambasadorzy Praw Obywatelskich spotykają się z Rzecznikiem

Data: 
2016-02-12
słowa kluczowe: 

W Biurze RPO odbyły się spotkania dr. Adama Bodnara z ponad 20 kandydatami na Ambasadorów Praw Obywatelskich. To wyróżniający się studenci (głównie wydziałów prawa), którzy zostają ambasadorami idei praw człowieka i promują urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wprowadziliśmy nowe zasady przystępowania do projektu. Studenci proszeni są o przygotowanie planu współpracy z RPO, który jest następnie omawiany podczas indywidualnej rozmowy z Rzecznikiem.

Kandydaci na Ambasadorów Praw Obywatelskich spotkali się również z Dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO Barbarą Imiołczyk. Rozmawiali m.in. o zasadach współpracy studentów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przy organizacji konsultacji regionalnych oraz kampanii społecznej dotyczącej nienawiści w internecie.

Ambasadorzy Praw Obywatelskich wszystkie działania wykonują społecznie. Ich głównym zadaniem jest wspieranie działalności Rzecznika i propagowanie wiedzy o prawach człowieka, a także o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jako konstytucyjnym organie stojącym na straży praw i wolności człowieka i obywatela, niezależnym organie ds. równego traktowania oraz instytucji monitorującej wdrażanie przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Galeria

  • na zdjęciu studenci podczas spotkania z Barbarą Imiołczyk
    studenci podczas spotkania z Barbarą Imiołczyk