Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich

Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich to wyróżniający się studenci prawa, którzy podczas praktyk w Biurze Rzecznika wykazywali się szczególnym zaangażowaniem, a po ich zakończeniu kontynuują współpracę z Biurem RPO. Zostają ambasadorami idei praw człowieka i urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich na swoich uczelniach.

Projekt Ambasador RPO powstał w 2010 roku z inicjatywy RPO VI kadencji – prof. Ireny Lipowicz. Dr Adam Bodnar postanowił, że program będzie kontynuowany. Od lutego 2016 r. ogłosił nowe zasady przystępowania do projektu. Studenci proszeni są o przygotowanie propozycji rocznego planu współpracy z RPO, który jest następnie omawiany podczas indywidualnej rozmowy z rzecznikiem.

Pierwsi Ambasadorzy (wybrani już według nowych zasad) zostali powołani w kweitniu 2016 r. [lista uczestników].

Część z nich zdecydowała się na kontynuowanie współpracy z RPO i 9 grudnia 2016 r. znaleźli się w gronie dwudziestu czterech Ambasadorów RPO powołanych przez dr. Adama Bodnara (aktualna lista uczestników projektu).

Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich to osoba, która jest łącznikiem między Biurem RPO a środowiskiem naukowym czy społecznością lokalną w danym regionie.

Zadania Ambasadorów RPO

Do zadań Ambasadorów należy przede wszystkim wspieranie działalności Rzecznika i propagowanie wiedzy o prawach człowieka poprzez m.in.

  • realizowanie programu współpracy z Rzecznikiem w swoim regionie,

  • wspieranie Biura RPO podczas organizacji spotkań regionalnych,

  • współudział i pomoc w realizowaniu konferencji, seminariów i debat z udziałem przedstawicieli Rzecznika,

  • udział w kampaniach społecznych Rzecznika,

  • promowanie praktyk wakacyjnych w BRPO,

  • udział w społecznych wizytacjach lokali wyborczych, podczas których sprawdzana jest ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Kim są Ambasadorzy?

Niemal wszyscy Ambasadorzy, zważywszy na misję urzędu RPO, są studentami wydziałów prawa i administracji. Na danym wydziale funkcję Ambasadora pełnią najwyżej 4 osoby. Współpracują one ze sobą realizując wspólne działania, a także dbają o wskazanie następców po zakończeniu studiów. Kolejni uczestnicy projektu są rekrutowani spośród osób odbywających praktyki wakacyjne w Biurze RPO.

Ambasadorzy RPO studiują i pełnią swoją misję na uczelniach w wielu miastach Polski:

 

Nazwisko i imię

Miasto, uczelnia

Aptowicz Damian

Toruń, UMK

Banaszek Karol

UW

Chrostowska Małgorzata

Białystok, UB

Dąbrowska Klaudia

Warszawa, UW

Figuła Patrycja

Kraków, UJ

Gamoń Kinga

Rzeszów, UR

Grodzka Katarzyna

Łódź, UŁ

Grabarczyk Katarzyna

Łódź, UŁ

Gwardecki Kacper

Kraków, UJ

Kowalska Paulina

Kraków, UJ

Krysiak Anna

Rzeszów, UR

Kula Artur

Warszawa, UW

Łukasiewicz Patrycja

Gdańsk, UG

Mroczek Magdalena

Warszawa, UKSW

Mruk Dawid

Szczecin, US

Nowotko Paweł

Szczecin, US

Pałus Krzysztof

Katowice, UŚ

Podraza Marek

Rzeszów, UR

Rusińska Jagoda

Katowice, UŚ

Seweryn Klatka

Rzeszów, UR

Siwek Dominika

Toruń, UMK

Stryjski Karol

Kraków, UJ

Tomczyk Mateusz

Kraków, UJ

Twardowski Konrad

Kraków, UJ

Wójciak Klaudia

Rzeszów, UR

Kontakt z Biurem RPO

Koordynacją projektu Ambasador RPO zajmuje się Joanna Trosztaczyńska-Reyman z Zespołu Centrum Projektów Społecznych BRPO.
Kontakt: (22) 55 17 989, e-mail: j.troszczynska@brpo.gov.pl.