Treść strony

Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich

zdjęcie: grupa osób stoi, niektórzy z nich trzymają w rękach kartki z literami, które tworzą napis AMBASADORZY RPO

Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich to wyróżniający się studenci prawa, którzy podczas praktyk w Biurze Rzecznika wykazywali się szczególnym zaangażowaniem, a po ich zakończeniu kontynuują współpracę z Biurem RPO. Zostają ambasadorami idei praw człowieka i urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich na swoich uczelniach.

Projekt Ambasador RPO powstał w 2010 roku z inicjatywy RPO VI kadencji – prof. Ireny Lipowicz. Dr Adam Bodnar postanowił, że program będzie kontynuowany. Od lutego 2016 r. ogłosił nowe zasady przystępowania do projektu. Studenci proszeni są o przygotowanie propozycji rocznego planu współpracy z RPO, który jest następnie omawiany podczas indywidualnej rozmowy z rzecznikiem.

Dr Adam Bodnar powołał w kwietniu 2016 r. dwudziestu pięciu Ambasadorów RPO (lista uczestników projektu).

Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich to osoba, która jest łącznikiem między Biurem RPO a środowiskiem naukowym czy społecznością lokalną w danym regionie.

Zadania Ambasadorów RPO

Do zadań Ambasadorów należy przede wszystkim wspieranie działalności Rzecznika i propagowanie wiedzy o prawach człowieka poprzez m.in.

  • realizowanie programu współpracy z Rzecznikiem w swoim regionie,

  • wspieranie Biura RPO podczas organizacji spotkań regionalnych,

  • współudział i pomoc w realizowaniu konferencji, seminariów i debat z udziałem przedstawicieli Rzecznika,

  • udział w kampaniach społecznych Rzecznika,

  • promowanie praktyk wakacyjnych w BRPO,

  • udział w społecznych wizytacjach lokali wyborczych, podczas których sprawdzana jest ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Kim są Ambasadorzy?

Niemal wszyscy Ambasadorzy, zważywszy na misję urzędu RPO, są studentami wydziałów prawa i administracji. Na danym wydziale funkcję Ambasadora pełnią najwyżej 4 osoby. Współpracują one ze sobą realizując wspólne działania, a także dbają o wskazanie następców po zakończeniu studiów. Kolejni uczestnicy projektu są rekrutowani spośród osób odbywających praktyki wakacyjne w Biurze RPO.

Ambasadorzy RPO studiują i pełnią swoją misję na uczelniach w wielu miastach Polski:

1

Chrostowska Małgorzata

Uniwersytet Białostocki

2

Chyrchała Marlena

Uniwersytet Warszawski

3

Dąbrowska Klaudia

Uniwersytet Warszawski

4

Gamoń Kinga

Uniwersytet Rzeszowski

5

Grabarczyk Katarzyna

Uniwersytet Łódzki

6

Guzak Kamil

Uniwersytet Warszawski

7

Klatka Seweryn

Uniwersytet Rzeszowski

8

Kleczaj Marta

Katolicki Uniwersytet Lubelski

9

Kozłowska Monika

Katolicki Uniwersytet Lubelski

10

Kukla Dominika

Uniwersytet Śląski

11

Łukasiewicz Patrycja

Uniwersytet Gdański

12

Mamak Kamil

Uniwersytet Jagielloński

13

Mordaka Karolina

Uniwersytet Łódzki

14

Mroczek Magdalena

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski

15

Mruk Dawid

Uniwersytet Szczeciński

16

Nowotko Paweł

Uniwersytet Szczeciński

17

Podraza Marek

Uniwersytet Rzeszowski

18

Regiec Agnieszka

Uniwersytet Wrocławski

19

Szmajdzińska Agnieszka

Uniwersytet Warszawski

20

Tokafuk Adam

Uniwersytet Białostocki

21

Tomczyk Mateusz

Uniwersytet Jagielloński

22

Twardowski Konrad

Uniwersytet Jagielloński

23

Urbański Maciej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

24

Wójciak Klaudia

Uniwersytet Rzeszowski

25

Zbrojska Anna

Uniwersytet Łódzki

Kontakt z Biurem RPO

Koordynacją projektu Ambasador RPO zajmuje się Joanna Troszczyńska-Reyman z Zespołu Centrum Projektów Społecznych BRPO.
Kontakt: (22) 55 17 989, e-mail: j.troszczynska@brpo.gov.pl.