Zawartość

Anna Błaszczak ambasadorką Konwencji ONZ

Data: 
2015-11-17

Anna Błaszczak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO została uhonorowana tytułem Ambasadora Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególnie aktywne i skuteczne upowszechnianie postanowień tego dokumentu.

Anna Błaszczak była zaangażowana m.in. w stworzenie Sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wspierała również przygotowanie tzw. Raportu Alternatywnego.

Dyplom wręczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz wzrostu samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami.

Projekt Ambasador Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
 

Galeria

  • Zdjęcie grupowe
    Na zdjęciu od lewej: Joanna Piwowońska z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Anna Błaszczak z Biura RPO, Jacek Zadrożny z Fundacji Vis Maior, Grzegorz Kozłowski i Katarzyna Łuczak z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
  • Na zdjęciu Dyrektor Anna Błaszczak
    Na zdjęciu Dyrektor Anna Błaszczak