Zawartość

Aplikacja na komórki „Jestem Blisko” a ochrona danych osobowych

Data: 
2016-09-05
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

Czy Aplikacja „Jestem Blisko”, która alarmowałaby osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, że gdzieś w pobliżu chory człowiek potrzebuje pomocy, w sposób właściwy chroni dane osobowe?

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajął się sprawą po pytaniu obywatela.

Aplikacja jest przeznaczona jest na telefony komórkowe. Założenie jest takie, że w przypadku wystąpienia zagrożenia życia – nagłego zatrzymania krążenia – dawałby sygnał osobie z odpowiednimi kwalifikacjami, iż w odległości do kilometra wystąpiła taka sytuacja. Chory miałby większą szansę na pomoc zanim dojedzie do niego karetka pogotowia. Jednakże każdy podmiot, z którym konsultowany był projekt, wskazywał na ten sam problem – jakkolwiek szlachetna nie byłaby idea, aplikacja wyraźnie narusza prawo do ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik Terenowy RPO także dostrzegł ów problem i zwrócił się z pytaniami do specjalistów w MSWiA i w resorcie zdrowia: wystosował pismo zarówno do Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i do Dyrektora Departamentu do Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Zdrowia.

Niestety obie odpowiedzi jedynie potwierdziły wątpliwości Pełnomocnika Terenowego RPO - wysyłanie sygnałów przez dyspozytora w inny sposób niż określony ustawowo (ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego – Dz.U. 2013 poz. 1635 z późn. zm.) jest w obecnym systemie prawnym niemożliwe.

Po otrzymaniu wyżej opisanych odpowiedzi, Interesant został powiadomiony o efekcie działań BPT RPO. (BPK.520.2.2015 MP)

Galeria

  • Chirurg
    Służba zdrowia