Zawartość

Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych został tegorocznym Laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica.

Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych został tegorocznym Laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. Nagroda jest wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla osób występujących w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Jej uroczyste wręczenie nastąpi podczas obchodów  Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia. (http://skrzynski.info.pl/). [więcej]

Galeria

  • kobieta wręcza statuetkę mężczyźnie na wózku
    RPO wręcza Nagrodę im. Pawła Włodkowica Bartłomiejowi Skrzyńskiemu
  • mężczyzna na wózku przed mikrofonem w tle logo RPO
    Laureat Nagrody im. Pawła Włodkowica Bartłomiej Skrzyński
  • mężczyzna na wózku patrzy w stronę prezentacji na drugim planie zdjecia
    Bartłomiej Skrzyński