Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Biegły sądowy tłumacz Polskiego Języka Migowego tylko z certyfikatem PZG [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]

Do Rzecznik Praw Obywatelskich wpłynęło pismo sygnalizujące problem z uzyskaniem wpisu na listę biegłych sądowych przez tłumaczy PJM.

 

W aktualnie obowiązujących przepisach do pełnienia funkcji biegłego sądowego w zakresie tłumacza języka migowego dopuszczone są jedynie osoby, które otrzymały certyfikat wydany przez Polski Związek Głuchych. Taki wymóg budzi wątpliwości, ponieważ PZG jest jednym ze stowarzyszeń reprezentujących interesy osób niesłyszących. Rzecznik skierowała w tej sprawie pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Ministerstwo nie otrzymało wcześniej skarg na takie rozwiązanie i z tego względu nie monitorowało procedury wydawania certyfikatów językowych oraz tytułów eksperta języka migowego przez PZG. W piśmie poinformowano także, że w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie założeń projektu ustawy o biegłych sądowych nie zostały przewidziane odrębne wymogi dla tłumaczy PJM. Biegłym sądowym będzie mógł zostać każdy, kto posiada wiadomości specjalne w zakresie języka migowego oraz spełnia pozostałe warunki, które są wymagane od każdego kandydata na biegłego sądowego. Rzecznik będzie monitorowała wprowadzenie odpowiedniej regulacji do projektowanej ustawy.