Zawartość

Brak świadomej polityki równościowej w polskich mediach

Data: 
2014-02-13

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Celem badań byłoby przyjrzenie się, jak polityka równości płci realizowana jest w mediach i jaki obraz mediów wyłania się z dostępnych analiz i badań, ale przede wszystkim jakie analizy i badania są w tym obszarze prowadzone.


Uzasadnienie:
W Polsce prasa, radio i telewizja wciąż są ternem nieomal niezbadanym pod kątem równości płci. Szczególnie zaniedbany jest monitoring zwracający uwagę na kwestię reprezentacji tj. na to, jakie kategorie osób i w jaki sposób przedstawiane są w mediach, jakie w ogóle lub prawie w ogóle się w mediach nie pojawiają np. osoby starsze, niepełnosprawne, biedne. W mediach mamy także do czynienia z tzw. „milczeniem kobiet” , które najsilniej przejawia się na dwóch płaszczyznach: politycznej i eksperckiej.

 

Posłanka Parlamentu Europejskiego

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych