Zawartość

Brak ustawowej definicji dochodu, którą związane byłyby gminy rozpoznające wnioski mieszkaniowe – stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Data: 
Od 2017-11-29 do 2017-11-30

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie możliwości wprowadzenia przepisów określających definicję dochodu w ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W ocenie Rzecznika, pozostawiona gminie możliwość ustalenia dochodu gospodarstwa domowego poniżej minimum egzystencji, a więc poniżej kwoty niezbędnej do godnego życia człowieka, prowadzi do wniosku, że gminnej pomocy mieszkaniowej mogą nie uzyskać także osoby żyjące w ubóstwie.  Brak regulacji ustawowej przewidującej jednolite zasady dla wszystkich gmin, przekłada się na nieuzasadnione różnice w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w zależności od definicji dochodu obowiązującej na terytorium danej gminy.

W odpowiedzi Minister stwierdził, iż w jego opinii, brak jest podstaw do rozszerzenia zakresu obligatoryjnego stosowania definicji na potrzeby kompleksowej polityki mieszkaniowej wszystkich gmin. Każda gmina samodzielnie powinna decydować jaka definicja dochodu gospodarstw domowych będzie stosowana w powiązaniu z przyjętym przez nią progiem dochodowym przy kwalifikowaniu mieszkańców do uzyskania gminnej pomocy mieszkaniowej.

Galeria

  • Płonące drewna
    Ogrzewanie