Godło RP

Cases of persons with mental illness or significant degree of intellectual disability, placed in prisons, are not a coincidence but a reflection of a system–related problem

Data: 
2018-02-01

It is necessary to change the legislation and practice concerning people with mental or intellectual disabilities who take part in criminal proceedings. Otherwise, the rights of such persons, their human rights, will be seriously endangered in our country - said Commissioner for Human Rights Adam Bodnar while presenting a report on a two-year survey conducted by the CHR Office experts. In that period they examined over 100 cases of persons with a mental illness or intellectual disability. As a result, the CHR challenged 45% of related court judgments: he filed 14 cassation appeals (13 have been accepted) and 22 motions to court presidents to resume the proceedings (18 have already been resumed), and submitted 25 interventions to relevant authorities.

 • zdjęcie: na sali siedzi kilkadziesiąt osób, jedna z kobiet stoi na środku
  Konferencja dotycząca osadzonych z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
 • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali
  Uczestnicy konferencji
 • zdjęcie: mężczyzna stoi i mówi do grupy siedzących osób
  Krzysztof Olkowicz opowiadał o swoich doświadczeniach pracy z osadzonymi
 • zdjęcie: przy mikrofonach stoją dwie kobiety i mężczyzna, jedna z kobiet mówi do mikrofonu
  Hanna Machińska o prawach osób pozbawionych wolności
 • zdjęcie: dwaj mężczyźni w garniturach, jeden z nich trzyma książkę
  Dr Marcin Mazur oraz dr Adam Bodnar mówią o wynikach wizytacji RPO