Zawartość

CBOS: Opinie o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2017-06-20

Według najnowszego badania opinii CBOS, w porównaniu z poprzednim pomiarem, poprawiły się opinie o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie dobrze ocenia ją niemal połowa Polaków (47%, od marca wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast krytykuje co ósmy (12%, spadek o 4 punkty).

Czerwcowe notowania tej instytucji są jednymi z najlepszych w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Galeria

  • Wykres pokazujący rosnąca aprobatę działań RPO (czerwona linia)

    Ocena działania RPO od 2010 r., CBOS, czerwiec 2017