Zawartość

CBOS: Opinie o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2019

Data: 
2019-03-29

Działalność RPO pozytywnie ocenia ponad dwie piąte badanych (45%, od września ubiegłego roku wzrost o 3 punkty procentowe), a negatywnie – 13%. Znaczna część Polaków (42%, spadek o 3 punkty procentowe) nie ma w tej kwestii sprecyzowanej opinii – podał CBOS

Pozytywnie o działalności RPO częściej niż przeciętnie wypowiadają się badani, którzy zadeklarowali CBOS, że  popierają PO lub  Wiosnę ( tym że ci wyborcy nie byli dobrze reprezentowani w próbie), że mający lewicowe poglądy polityczne, natomiast stosunkowo więcej głosów krytycznych jest wśród osób deklarujących ankieterom wysokie zaangażowanie w praktyki religijne, zwolenników PiS (poparcie na poziomie 41 proc., ocena negatywna – 21 proc.) oraz identyfikujących się z prawicą.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (346) zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 marca 2019 roku na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.  

Galeria

  • Wykres liniowy pokazujący dane z komunikatu

    CBOS