Zawartość

„Chcę mieć kontakt z siostrą, która jest w DPS, a to trudne z powodu postawy pracowników”. Rzecznik podejmuje sprawę

Data: 
2016-11-10

Pani Ania jest bardzo zżyta ze swoją siostrą i chce ją częściej odwiedzać. Niestety jej siostra przebywa w Domu Opieki Społecznej, bardzo oddalonym od jej mieszkania. Podjęła więc starania, aby przeniesiono jej siostrę do takiej samej placówki, tyle że położonej bliżej. Sama nie może na co dzień opiekować się swoją schorowaną siostrą.

Pani Ania twierdzi, że władze Ośrodka Pomocy Społecznej chcą utrudnić jej kontakt  z siostrą oraz uniemożliwić przeniesienie kobiety do placówki położonej bliżej. Odniosła także wrażenie, że jej krewna jest zaniedbana i nieodpowiednio leczona. Pani Ania została też poinformowana, że siostra nie chce, aby informować o jej stanie zdrowia i chce zostać w obecnym DPSie. Kobieta wielokrotnie, bezskutecznie próbowała umówić się na rozmowę z dyrektorem Domu Opieki Społecznej. Jedyną formą kontaktu pozostawała więc korespondencja.

Pani Ania posiada pełnomocnictwo wydane przez swoją siostrę, upoważniające ją do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie przeniesienia jej do innego domu pomocy społecznej. Siostra kobiety powiedziała jej też, że chce szybko zmienić DPS, aby móc być bliżej rodziny. Przyznała, że dokument, w którym prosiła o nieinformowanie siostry o swoim stanie zdrowia i chęci pozostania w obecnym ośrodku, podpisała pod naciskiem osób trzecich.

Rzecznik Prawo Obywatelskich skierował więc wystąpienie do Domu Opieki Społecznej, w którym przebywa siostra Pani Ani. Dalsze czynności podejmowane będą po otrzymaniu stanowiska DPS. Zwrócił się on też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  • Starsze osoby w parku
    Emerytury