Zawartość

Co dalej z kontrolami odbiorników RTV? Rzecznik pisze do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data: 
2016-11-29

Do Biura Rzecznika docierają sygnały o braku precyzyjnego uregulowania prawnego w zakresie dokonywania czynności kontrolnych posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Nienaruszalność mieszkania to jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych. Art. 50 Konstytucji stanowi, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Powyższe oznacza zatem zakaz wkraczania do mieszkania i przebywania w nim bez zgody właściciela lub innej uprawnionej osoby albo bez wyraźnej podstawy ustawowej.

Tymczasem ustawodawca w przypadku kontroli posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego nie zapewnił przepisów prawnych expresis verbis regulujących tę materię. Przepisy dotyczące opłat abonamentowych nie zawierają ustawowego obowiązku wpuszczania pracowników Poczty Polskiej S.A. do mieszkań, nawet w sytuacji wylegitymowania się przez nich oraz przedstawienia celu kontroli.

Rzecznik zwrócił się do Ministra o zajęcie stanowiska w sprawie.

Galeria

  • Zdjęcie: sala pełna ludzi, mężczyzna idzie w stronę obiektywu

    Adam Bodnar pyta uczestników spotkania w Toruniu, z jakimi sprawami przyszli. Problemy dotyczą też abonamentu RTV, listopad 2016