Zawartość

Co dalej z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania? Minister Adam Lipiński odpowiada RPO

Data: 
2016-11-22

- Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie podejmował i nie planuje podejmowania działań legislacyjnych, których skutkiem byłoby uchylenie obowiązku opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania – napisał Adam Lipiński w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 sierpnia 2016 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania podkreślił, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Zaznaczył, że obecnie trwają prace nad ewaluacją Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania w zakresie działań realizowanych przez poszczególne resorty. Pełnomocnik poinformował również, że obecnie większość ministerstw nadesłała propozycje zagadnień, które w ich ocenie powinny być kontynuowane lub uwzględnione w nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Zaproponowane kwestie będą następnie poddane analizie przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Adam Lipiński poinformował też, że Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wraz z Raportem z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania za 2015 rok zostało przekazane do konsultacji międzyresortowych, a po jego akceptacji przez Radę Ministrów zostanie opublikowane na stronie internetowej www.rownetraktowanie.gov.pl.

Galeria

  • Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
    Równość i dyskryminacja