Zawartość

Co dalej z rodzicami opiekującymi się swoimi dziećmi w szpitalach? Ministerstwo Zdrowia odpowiada RPO

Data: 
2017-02-22

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wystąpienie RPO w sprawie pobytu w szpitalu rodziców, którzy opiekują się przebywającymi w nich dziećmi przyznało, że przepisy nie precyzują tego uprawnienia, a sposób jego realizacji (osobna sala czy dodatkowe łóżko w sali, gdzie przebywa dziecko) jest uzależniony od warunków (m. in. lokalowych) konkretnego szpitala.

Resort zdrowia przypomina przy tym, że w takich sytuacjach przepisy stwarzają możliwość pobierania przez podmiot leczniczy opłat. Jest to jednak możliwe, pod warunkiem, że placówka ponosi wówczas określone koszty. Opłaty są ustalane przez kierownika podmiotu, zaś informacja o ich wysokości, sposobie ustalenia jest jawna i udostępniana w zakładzie leczniczym.

Jeśli zatem przebywanie osób bliskich przy dziecku powoduje dla podmiotu leczniczego dodatkowe koszty (np. za korzystanie z pościeli czy mediów), mogą zostać pobrane opłaty z tego tytułu. Oznacza to, że kierownik podmiotu leczniczego może ustalić opłatę za przebywanie osób bliskich przy dziecku, tylko wtedy, kiedy wynikają z tego dla podmiotu leczniczego dodatkowe koszty. Wysokość tych kosztów powinna zostać przez podmiot leczniczy udokumentowana. Nie w każdym przypadku bowiem z obecności rodziców wynikają koszty dla szpitala, np. gdy nie korzystają oni ze szpitalnego łóżka.

- Podkreślić należy, iż ustawa mówi o możliwości pobierania opłaty, co oznacza, iż kierownik podmiotu zawsze może odstąpić od jej pobierania – zaznacza ministerstwo.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w oddziale dziecięcym należy zapewnić - dla rodziców lub opiekunów dziecka - dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk.

W praktyce warunki te zależą w dużej mierze od możliwości (w tym lokalowych) konkretnego szpitala. Istnieją szpitale, które tego wymagania nie spełniają i realizują w tym zakresie programy dostosowania.

Jak zaznaczył resort zdrowia termin dostosowania placówek upłynie 31 grudnia 2017 r.

 - Coraz więcej podmiotów leczniczych podejmuje wysiłek dla tworzenia warunków do pełnego korzystania z prawa pobytu rodziców. Wiele szpitali wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców wydziela odrębne pomieszczenia o charakterze hotelowym dla rodziców lub tworzy hotele – podkreśla ministerstwo.

Galeria

  • Grafika: cztery małe ptaszki

    Dzieci