Zawartość

Konferencja w Warszawie „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości” (12.02.). Rozmowa o przewodniku dla sędziów i prokuratorów: Równe traktowanie uczestników postępowań

Data: 
2016-02-12

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza 12 lutego w godzinach 9.00 – 15.30 do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na konferencję „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”. Wydarzenie kończy projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”. 

Podczas konferencji zostanie przedstawiona publikacja „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”.

W konferencji udział wezmą:

 • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Andrzej Seremet, Prokurator Generalny
 • Katarzyna Gonera, Krajowa Rada Sądownictwa
 • Marek Staszak, Krajowa Rada Prokuratury
 • Hanna Machińska, Biuro Rady Europy w Warszawie
 • Katarzyna Kościów-Kowalczyk, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych
 • Maciej Strączyński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Podczas konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne.

Pierwszy z nich poświęcony będzie osobom wykluczonym społecznie i ubogim wobec wymiaru sprawiedliwości. W dyskusji udział wezmą:

 • Magdalena Arczewska – dr, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Ploszka – doktorant w Zakładzie Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski, HFPC
 • Ryszard Szarfenberg – profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Bednarek – sędzia, orzeka w Sądzie Najwyższym w Kosowie w ramach Misji Rządów Państwa Prawa UE EULEX Kosovo

moderatorka: Dorota Pudzianowska – dr, HFPC, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Podczas drugiego panelu uczestnicy będą dyskutować na temat członków innych grup narażonych na dyskryminację i ich traktowania przez wymiar sprawiedliwości. Uczestnicy panelu to:

 • Renata Durda – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Edyta Petryna – prokurator, Prokuratura Generalna
 • Jarosław Jagura – aplikant adwokacki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Marek Balicki – były minister zdrowia, obecnie kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie

moderatorka: Hanna Machińska – dr, Biuro Rady Europy w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy konferencji będą mieć możliwość nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Potwierdzanie uczestnictwa w wydarzeniu do 10 lutego na adres: j.jagura@hfhr.org.pl.

"Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”

Polskie prawo zawiera liczne przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz zakazu nierównego traktowania. Ochrona przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem to jednak nie tylko kwestia przepisów – pisze rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar we wstępie do „Przewodnika dla sędziów i prokuratorów: Równe traktowanie uczestników postępowań”.

Publikacja powstała w ramach projektu „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”  zrealizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.  Wydawcą jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Polska -  podkreśla Adam Bodnar - z każdym dniem przestaje być państwem względnie jednorodnym kulturowo, narodowościowo i religijnie. Coraz większa liczba migrantów, emancypacja różnych społeczności, akcentowanie konieczności ochrony praw kobiet, wzrastająca rola mniejszości narodowych i etnicznych, ale także nasza coraz większa wrażliwość na prawa osób z niepełnosprawnościami – te wszystkie procesy mają wpływ na funkcjonowanie państwa.

Także sędziowie i prokuratorzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że świat wokół staje się coraz bardziej różnorodny, zmienia się na naszych oczach i trudna codzienna praca musi być uzupełniana pewnym poziomem wrażliwości.

Tymczasem nasze przyzwyczajenia, odczucia, reakcje, działania czy zaniechania wynikają często z wiedzy, wychowania, osobistej wrażliwości, doświadczeń czy nawet rodzinnych tragedii. Ma to szczególne znaczenie, kiedy stykamy się ze zjawiskami wcześniej nieznanymi, wymagającymi dodatkowej refleksji przed podjęciem decyzji. Wtedy albo intuicja nas nie zawodzi, albo popełniamy błędy.

Można twierdzić, że sędziowie i prokuratorzy posiadają – z racji wykształcenia i doświadczenia zawodowego – wysoki poziom kultury osobistej. Jednakże sama kultura osobista nie wystarczy, jeśli nie towarzyszy jej wiedza o otaczającym społeczeństwie, specyfice poszczególnych grup tradycyjnie dyskryminowanych czy wykluczanych, czy wreszcie znajomości praktyki i dobrych rozwiązań.

- „Przewodnik” – pisze rzecznik - jest nowatorski. Do tej pory w Polsce opracowania kierowane do sędziów i prokuratorów skupiały się bardziej o przepisach prawa i ich interpretacji, niż na kwestiach konkretnych rodzajów zachowania na sali sądowej czy sposobów postępowania w sytuacjach wrażliwych z punktu widzenia równego traktowania. „Przewodnik”  nawiązuje do dobrych tradycji działalności Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, które od dawna promowało stosowanie różnego rodzaju dobrych praktyk w wymiarze sprawiedliwości.
Oby spotkał się z ciepłym przyjęciem w środowisku sędziowskim oraz prokuratorskim.

Tematyka przewodnika dotyczy:

 • Niepełnosprawności (w tym np. problemów osób z niepełnosprawnościami jako świadków lub strony postępowania)
 • Wykluczenia społecznego i ubóstwa ( w tym problemów dotyczących komunikacji czy z problemów z dotarciem do siedziby sądu lub prokuratury)
 • Wieku (czyli spraw dzieci i osób starszych)
 • Rasy, pochodzenia etnicznego, narodowego oraz wyznania (w tym np. przestępstw z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych
 • Płci  (np. sposobu traktowania osób z uwagi na płeć jako interesantów w sądzie i prokuraturze)
 • Orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
   

Galeria

 • Biała okładka ze znakiem "=" na czerwonym tle
  Okładka poradnika "Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów"