Zawartość

Czy dzieci i młodzież z powiatu lubińskiego są dyskryminowane? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 
2016-09-29
Położenie: 
  • Lubin
    Polska

Chodzi o uchwałę Rady Powiatu Lubińskiego z 28 kwietnia 2016 r. nr XVII/120/2016 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz zasad taryfowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatu lubińskiego.

Z uchwały wynika, że tylko dzieci i młodzież z powiatu lubińskiego muszą uiszczać opłaty za transport publiczny.
Zgodnie z treścią przepisu § 3 uchwały, w załączniku nr 2 ustalono uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Według załącznika wszyscy pasażerowie (niezależnie od tego czy mają miejsce zamieszkania na terenie powiatu czy poza nim) są zwolnieni z opłat za korzystanie z tego transportu, za wyjątkiem dzieci i młodzieży szkolnej w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum.

Z przepisu pkt 1 załącznika nr 2 do w/w uchwały wynika bowiem wprost, że „Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lubińskiego dla wszystkich pasażerów z wyłączeniem dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Powiatu Lubińskiego w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”.

Rzecznik (BPW.815.5.2016) poprosił Przewodniczącą Rady Powiatu o wyjaśnienie, dlaczego dzieci i młodzież szkolna nie może korzystać z bezpłatnych przewozów pasażerskich na terenie powiatu lubińskiego oraz o rozważenie zmiany uchwały.

Galeria

  • Zarośnięte tory kolejowe
    Kolej