Zawartość

Czy Miejskiemu Domowi Spokojnej Starości w Ustroniu grozi likwidacja? Rzecznik podejmuje sprawę

Data: 
2016-12-05
Położenie: 
  • Ustroń
    Polska

Z doniesień prasowych wynikało, że Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń wniosła do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Wniosek poparło 4 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Radni wskazali we wniosku, że chodzi im o zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków bytowych, a także oszczędności dla budżetu miasta Ustroń.

Seniorzy mieliby zostać przeniesieni do odpowiednich placówek w innych gminach.

Pensjonariusze Domu Spokojnej Starości w Ustroniu byli zdumieni i oburzeni, bo z warunków lokalowych i dotychczasowej opieki byli zadowoleni. Większość seniorów pochodzi z Ustronia lub są w nim zakorzenieni, i zmiana otoczenia to dla nich dramat. Co więcej, kierownictwo placówki jest przekonane, że z likwidacji MDSS nie będzie żadnej oszczędności. Obliczenia prowadzą do przeciwnego wniosku- z budżetu gminy na ten cel trzeba będzie wydać jeszcze większe sumy pieniędzy. Oprócz mieszkańców MDSS oraz kierownictwa placówki do pomysłu likwidacji nie są przekonaniu również inni radni Gminy.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo (BPK 7064.19.2016) do Burmistrza Ustronia z zapytaniem o stan sprawy oraz o dalsze plany wobec pensjonariuszy placówki.

Galeria

  • Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna
    Emerytury