Zawartość

Czy mieszkańcy Warszawy będą mogli swobodnie korzystać z Parku Natolińskiego? RPO interweniuje w Ministerstwie Skarbu Państwa

Data: 
2016-12-16
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Mieszkańcy Warszawy od kilku lat walczą o otwarcie Parku Natolińskiego. Wyjątkowy teren na co dzień jest zamknięty dla mieszkańców. Udostępnieniu tego obszaru od lat sprzeciwia się zarządca -Fundacja Centrum Europejskie.

Mieszkańcy poprosili o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Skarbu Państwa.

- Możliwość zwiedzania Parku Natolińskiego – z uwagi na jego znaczenie historyczne  i wyjątkowy charakter – mieści się w granicach prawa równego dostępu do dóbr kultury wyrażonego w art. 73 Konstytucji – wskazał Mirosław Wróblewski dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w wystąpieniu do Departamentu Mienia Skarbu Państwa.

Zapewnił, że Rzecznik zna argumenty Dyrekcji Centrum Europejskiego w tym ten, że teren jest rezerwatem przyrody objętym ścisłą ochroną.

- Niemniej jednak obecny sposób reglamentowania dostępu do Parku Natolińskiego wydaje się zbyt restrykcyjny i stanowi de facto całkowite ograniczenie dostępu do tego dobra kultury dla większości obywateli – podkreślił Wróblewski.

Poprosił o przedstawienie stanowiska w sprawie, w tym argumentów przemawiających za obecnym sposobem ograniczenia dostępu do tego obiektu oraz wskazanie, czy planowane są zmiany w zasadach udostępniania Parku Natolińskiego zwiedzającym.

Galeria

  • Sosna w lesie
    Lasy