Zawartość

Czy osadzony był leczony zgodnie z zaleceniami specjalistów? Rzecznik zbadał sprawę. BPW.517.46.2016

Data: 
2016-12-07
Położenie: 
  • Długa 23/25
    Warszawa
    Polska

Chodziło o sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną odbywających karę pozbawienia wolności. Analiza akt osobopoznawczych i akt postępowania karnego w jednej z tych spraw zrodziła pewną wątpliwość, czy osadzony miał zapewnione specjalistyczne leczenie. W jego dokumentacji medycznej były dwie wykluczające się choroby.

Wobec zaleceń wydanych w Poradni Genetycznej wystąpiono do dyrektora jednostki penitencjarnej z prośbą o poinformowanie przez lekarza więziennego, czy osadzony pozostaje pod opieką Kliniki Chorób Metabolicznych i czy leczony jest zgodnie z zaleceniami specjalistów.

Rzecznik nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi. Poinformowano go, że osadzonemu podawane są leki w formie iniekcji. Wyjaśniono mu też, że nie jest możliwa pełna realizacja specjalistycznych zaleceń ze względu na postawę osadzonego, jego manipulacyjną odmowę leczenia – domaga się odbywania kary w zakładzie psychiatrycznym.

Dlatego Rzecznik ponownie wystąpił do dyrektora jednostki o jednoznaczną odpowiedź, czy osadzony pozostaje pod kontrolą Kliniki Chorób Metabolicznych. Dyrektor poinformował, że osadzony oczekuje na kontrolę w Poradni Chorób Metabolicznych, nie wskazując terminu konsultacji. Poproszono zatem o podanie konkretnego terminu. W odpowiedzi na wystąpienie RPO wyznaczono konsultację metaboliczną, zapewniono zatem osadzonemu specjalistyczną opiekę medyczną.

Na podstawie analizy akt sądowych nie stwierdzono natomiast podstaw do wniesienia kasacji z uwagi na naruszenie prawa do obrony. Oskarżony korzystał z pomocy prawnej adwokata w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Galeria

  • termometr
    Służba zdrowia