Godło RP
Zawartość

Czy Policja powinna podać nr PESEL Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji "Poltransplant"? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 
2016-12-19

W jednym z miast śląskich doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Kontakt z rodziną ofiary tuż po zdarzeniu był niemożliwy, a istniała możliwość szybkiego pobrania narządów ciała osoby zmarłej.  W związku z tym pojawiło się pytanie: czy Policja (może) powinna udzielić nr PESEL dla Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w takim przypadku? Dane osobowe podlegają ochronie przez cały czas posiadania przez osobę fizyczną przymiotu zdolności prawnej, tj. jak już wcześniej wspomniano od chwili urodzenia się osoby fizycznej aż do momentu jej śmierci. Zatem ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania do osób zmarłych, a co za tym idzie nie istnieje możliwość zagwarantowania ochrony praw osób zmarłych, a w szczególności domagania się udostępnienia danych tychże osób. Innymi słowy w odniesieniu do udostępniania informacji dotyczących osób zmarłych ustawa o ochronie danych osobowych nie znajduje zastosowania. Należy jednakże podkreślić, iż w odniesieniu do zmarłych w każdym indywidualnym przypadku należy zachować należytą staranność, ze względu na szacunek dla tejże osoby, a także niezwykle trudną sytuację emocjonalną i życiową jej bliskich, a przede wszystkim ze względu na ochronę danych dóbr osobistych najbliższych osoby zmarłej (BPK.501.5.2016).

  • Grafika: ludzkie twarze
    Przetwarzanie danych osobowych

Zobacz także

Kod (zielone liczby na czarnym ekranie)
2012-11-27