Zawartość

Czy przedsiębiorcom wolno blokować koła samochodów zaparkowanych na ich terenie? Prokuratura prowadzi sprawę dalej

Data: 
2017-05-18

BPK. 565.1.216

Zdaniem Rzecznika blokowanie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w celach zarobkowych kół pojazdów osób parkujących na terenie prywatnym jest bezprawne. Przypomnijmy, że w październiku 2016 r. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach złożył do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a w styczniu 2017 r. Prokuratura Rejonowa Katowice - Południe w Katowicach odmówiła wszczęcia dochodzenia. W lutym 2017r. Rzecznik złożył zażalenie na to postanowienie i wniósł o jego uchylenie. Rzecznik uzasadniał, że wydane postanowienie jest przedwczesne i błędne pod względem prawnym. Poza tym godzi ono w prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach podzielił stanowisko Rzecznika, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę prokuraturze do dalszego prowadzenia. Sąd zauważył, że w sprawie nie zostały przeprowadzone czynności mogące służyć za podstawę przyjętych przez prokuratora twierdzeń mających wpływ na odmowę wszczęcia dochodzenia w sprawie, w szczególności nie przesłuchano pokrzywdzonych. Prokuratura ma teraz przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić fakty.

Rzecznik poprosił też Prokuratora Krajowego o objęcie nadzorem tego postępowania, aby zapewnić ochronę praw i wolności człowieka i obywatela osób pokrzywdzonych. Sprawa jest w toku.