Zawartość

Czy wyrzucamy żywność, którą można wykorzystać? Rzecznik odpowiada

Data: 
2016-11-10

Jeden z obywateli poprosił Rzecznika o zwrócenie się do władz państwowych w sprawie  marnotrawienia żywności. Jego zdaniem, brak unormowania tej kwestii przyczynia się do codziennego wyrzucania (m.in. przez supermarkety) przeterminowanego jedzenia do kubłów na śmieci.

Ze względu na hermetyczne zamknięcie oraz przechowywanie żywności w lodówkach da się ją jeszcze wykorzystać kilka dni po zalecanym terminie spożycia. Mężczyzna uważa, że w kraju istnieje duża grupa niedożywionych dzieci oraz ubogich emerytów, których można byłoby wspomóc przekazując im te produkty, czy też przeznaczyć je dla domów pomocy społecznej lub schronisk dla zwierząt. 

Rzecznik poinformował obywatela, że w Senacie jest rozważany pomysł podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tego problemu. Sprawa jest monitorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Galeria

  • Jabłka na drzewie i leżące na ziemi
    Żywność