Zawartość

Czy Zakopane ma prawo pobierać opłatę miejscową wobec złej jakości powietrza - rozprawa w NSA

Data: 
2018-03-15
słowa kluczowe: 

15 marca Naczelny Sąd Administracyjny zbada skargę kasacyjną Rady Miasta Zakopane od wyroku uznającego nieważność pobierania opłaty miejscowej z powodu zanieczyszczenia powietrza. Do postępowania w sprawie przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rozprawę wyznaczono na godz. 13.00 w sali F.

Wyrok NSA może mieć znaczenie dla wszystkich gmin, które pobierają opłatę miejscową od gości, ale nie spełniają wymogów czystości powietrza. Opłaty te można pobierać tylko w miejscowościach, które leżą w strefach, gdzie nie przekroczono norm stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Problem występuje zwłaszcza w miesiącach zimowych, w sezonie grzewczym.

Zdaniem RPO pobieranie opłat w takiej sytuacji wprowadza w błąd obywateli. Jadą oni na wypoczynek do miejscowości o szczególnych walorach środowiskowych, wnoszą opłatę miejscową, a oddychają powietrzem zagrażającym zdrowiu.

Postępowanie w sprawie zapoczątkował pan Bogdan, który odwiedził Zakopane jako turysta. Zakwestionował pobraną opłatę jako bezpodstawną z uwagi na zanieczyszczenie powietrza. Do jego skargi przyłączyła się Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i - na jej prośbę - RPO.

W lipcu 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały  Rady Miasta z 2008 r. dotyczącej pobierania opłaty miejscowej. Ocenił, że uchwałę wydano z istotnym naruszeniem prawa.

WSA uznał, że dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza - które pozwalają na pobieranie opłaty miejscowej - zostały przekroczone w momencie podejmowania uchwały. Sąd powołał się na raporty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 (groźnego dla ludzi).

Uchwałę uznano za wadliwą także dlatego, że nie zawierała jakiegokolwiek uzasadnienia. Sąd odrzucił twierdzenia Rady, by dopuszczalny poziom zanieczyszczeń nie był przekroczony. Według WSA Rada nie wykazała też prawdziwości swych twierdzeń, by przekroczenia norm jakości powietrza były wynikiem błędnych pomiarów.

BPK.7201.1.2016

Galeria

  • Dymiący komin w górach

    Smog w górach