Zawartość

Czym jest państwo prawne i jakie są skutki łamania prawa? Wykład prof. Andrzeja Zolla w Katowicach.

Data: 
2017-05-11

Prof. Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce PAN, prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), rzecznik praw obywatelskich (2000–2006) wygłosił we wtorek na Wydziale Prawa Administracji UŚ wykład pt. „Istota państwa prawnego i konsekwencje jego łamania”.

Profesor mówił nie tylko do prawników, ale też do całego środowiska akademickiego. Zidentyfikował pojawiające się obecnie zagrożenia praworządności i jakie mają one negatywne skutki społeczne i jednostkowe. 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy konferencji

    na zdjęciu uczestnicy konferencji