Zawartość

Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Rozmowy o wartościach: GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

Data: 
2012-07-01

Pytania Debaty 

  • Czym jest godność? Co wzmacnia, a co osłabia poczucie godności? 
  • Czy godność można utracić poprzez własne działania? 
  • Czy ten, kto odmawia uznania godności innych, sam ma prawo do poszanowania własnej godności?

Galeria

  • Okładka z czarnym tytułem, czerwonym pasem i sylwetką drzewa bez liści
    Okładka raportupublikacji