Zawartość

Debaty „Religia a osoby LGBT+” oraz „Prawa mniejszości seksualnych a Konstytucja RP” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-10-13
Położenie: 
  • Lublin
    Polska
słowa kluczowe: 

13 października w Centrum Kultury w Lublinie odbędą się dwie debaty „Religia a osoby LGBT+” oraz „Prawa mniejszości seksualnych a Konstytucja RP”. Będą to wydarzenia towarzyszące I Marszowi Równości w Lublinie. Po debatach planowany jest pokaz filmu Artykuł osiemnasty.

Celem wydarzeń jest pobudzenie debaty społecznej na temat praw człowieka w kontekście osób LGBT+. Głównym postulatem organizatorów jest ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz  promocja praw człowieka jako uniwersalnej wartości.

Debaty będą tłumaczone na język migowy PJM, a udział w nich jest bezpłatny.