Zawartość

Delegacja holenderskiej Rady Sądownictwa z wizytą w Biurze RPO

Data: 
2017-01-27
Położenie: 
 • Długa 23/25
  Warszawa
  Polska

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z delegacją sędziów z holenderskiej Rady Sądownictwa (RvdR - Raad  voor de Rechtspraak) na czele z jej przewodniczącym Fritsem Bakkerem. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Krajowej Rady Sądownictwa.

W ramach wizyty studyjnej w Polsce delegaci zapoznają się z polskim systemem sądownictwa. Rozmowa z rzecznikiem dotyczyła m.in. zmian zachodzących w polskim prawodawstwie, relacji RPO z mediami oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka a także planowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o zagadnieniach dotyczących nowej ustawy o Prokuratorii Generalnej i nowych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym.

Galeria

 • zdjęcie: kilka osób siedzi po jednej stronie białego stołu
  Sędziowie holenderskiej Rady Sądownictwa
 • zdjęcię: przy stole siedzą dwaj mężczyźni i kobieta
  Adam Bodnar mówi o polskim sądownictwie
 • zdjęcie: po obu stronach białego stołu siedzi kilka osób
  Wizyta delegacji holenderskiej Rady Sądownictwa