Zawartość

Delegacja z Kirgistanu z wizytą w Biurze RPO

Data: 
2016-12-06
Położenie: 
 • Długa 23/25
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

6 grudnia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przyjął delegację Krajowego Centrum Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (National Centre for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) z Kirgistanu. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciel kirgiskiej organizacji pozarządowej oraz przedstawicielki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – organizatorzy wizyty studyjnej w Polsce.

Głównym tematem rozmów  było funkcjonowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji , a szczególnie jego status prawny w Polsce, niezależność, metodologia i częstotliwość wizytacji oraz najważniejsze problemy w skutecznej realizacji postanowień  Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (OPCAT).

Dr Aleksandra Iwanowska i Marcin Kusy - eksperci Krajowego Mechanizmu Prewencji działającego w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar, dr Ewa Dawidziuk zaprezentowali polskie doświadczenia i odpowiedzieli na pytania gości.

Rozmawiano także na temat potencjalnych form  przyszłej współpracy pomiędzy KMP z Polski i Kirgistanu.

Galeria

 • zdjęcie: kilka osób siedzi przy brązowym stole
  Rzecznik rozmawia z przedstawicielami kirgijskiej delegacji
 • zdjęcie: kilka osób siedzi przy brązowym stole
  Rozmowa o prawach osób pozbawionych wolności