Zawartość

Dlaczego funkcjonariusze Służby Celnej nie mają takich praw emerytalnych jak przedstawiciele innych służb mundurowych? Rzecznik apeluje o wykonanie wyroku Trybunału w tej sprawie

Data: 
2016-10-19

Do Rzecznika zwracają się funkcjonariusze Służby Celnej zaniepokojeni trudnościami związanymi z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał stwierdził, że szereg zadań, polegających na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw oraz wykroczeń, które realizują funkcjonariusze Służby Celnej są podobne do zadań realizowanych przez Policję. To podobieństwo przekłada się na zakres podejmowanych czynności oraz stopień narażenia życia i zdrowia.

Odmienne traktowanie funkcjonariuszy nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego. Skutkiem stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny pominięcia ustawodawczego było nałożenie na ustawodawcę obowiązku podjęcia działań prawodawczych zmierzających do urzeczywistnienia zasady równości w zakresie prawa zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o przybliżenie sposobu wykonania orzeczenia, zwłaszcza o udzielenie informacji czy nowa regulacja ma obejmować tylko funkcjonariuszy wykonujących zadania polegające na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw oraz wykroczeń, czy wszystkich funkcjonariuszy danej formacji, tak jak ma to miejsce w pozostałych służbach mundurowych.

 

Galeria

  • Starsze osoby w parku
    Emerytury