Godło RP
Zawartość

Dlaczego mój lek na nadciśnienie sprzedawany jest w opakowaniu z napisami po bułgarsku?

Data: 
2016-09-26

Rzecznik wyjaśnił sprawę w Ministerstwie Zdrowia: w aptekach zabrakło tego lekarstwa i – żeby pacjenci nie mieli przerwy w leczeniu – Polska sprowadziła pewną partię leku z opakowaniem bułgarskim

20 tys. opakowań leku na nadciśnienie Isoptin SR 120 mg z Bułgarii i żadnej informacji w języku polskim – Rzecznik wyjaśnił (BPK.7013.1.2016) sprawę po internetowej publikacji „Gazety Wyborczej” „Pacjent leczący nadciśnienie musi znać…bułgarski. Dlaczego?”.

Już w lutym i kwietniu Rzecznik pytał Ministerstwo Zdrowia, dlaczego Minister Zdrowia zgodził się na sprowadzenie tego leku z Bułgarii. Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie odpowiedział, więc Rzecznik 10 sierpnia 2016 r. napisał też do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia.

23 września 2016 r. Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia poinformował Rzecznika, że produkt leczniczy Isoptin SR 120 mg sprowadzony z Bułgarii został dopuszczony do obrotu na czas określony w związku z informacją od producenta oraz potwierdzoną przez lekarzy i pacjentów, że zabrakło zabrakło tego leku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby pacjenci mogli dalej się leczyć, Minister Zdrowia doprowadził do czasowego dopuszczenia takiej ilości leku, która pozwoli zabezpieczyć potrzeby rynku. Zgodnie bowiem z przepisem art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. „Minister właściwy do spraw zdrowia (…) może w przypadku klęski żywiołowej bądź też innego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi (…) dopuścić do obrotu na czas określony produkty lecznicze nieposiadające pozwolenia”.

Jednocześnie Departament Polityki Lekowej i Farmacji zaznaczył, że podmiot, który otrzymał zgodę umożliwiającą wprowadzenie produktu do obrotu na terytorium RP, poprosił wszystkich klientów hurtowych, którzy zakupili produkt leczniczy Isoptin SR 120 mg w opakowaniu w języku bułgarskim o poinformowanie odbiorców o dostępności ulotki dla pacjenta w języku polskim pod adresem: http://www.abbott.pl/pl/dzialy/established-farmaceuticals.
 

  • Narzędzia chirurgiczne
    Zdrowie