Zawartość

Dlaczego od czasu powodzi w 2014 r. brzegi Białej nie są zabezpieczone?

Data: 
2016-07-19
Położenie: 
  • Kąclowa
    Polska

Pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach podjął z urzędu na podstawie publikacji w internetowym wydaniu „Gazety Krakowskiej” (www.gazetakrakowska.pl) z dnia 5 kwietnia 2016 r. „Już dwa lata żyją nad urwiskiem”.  Z artykułu wynikało, że od czasu wielkiej powodzi w roku 2014, nie zostały umocnione brzegi rzeki Białej we wsi Kąclowa (gmina Grybów). Urwiska na brzegach rzeki zagrażają życiu i mieniu mieszkańców. Pomimo deklaracji Wojewody Małopolskiego od tego czasu nie uregulowano brzegów rzeki.

RPO wystąpił (BPK.7000.26.2016) o wyjaśnienia do Urzędu Gminy w Grybowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) oraz Wojewody Małopolskiego.

Wójt Gminy Grybów, poinformował, że wielokrotnie zwracał się do RZGW w Krakowie o pilne wykonanie regulacji odcinka rzeki Biała. Wydał już też decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Biała w km 77+350-77+750 w m. Kąclowa, gm. Grybów, pow. nowosądecki, woj. małopolskie”.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie tłumaczy jednak, że na tę inwestycję trzeba ok. 4,3 mln zł i dlatego realizacja inwestycji nastąpi nie wcześniej niż w 2017 r.

dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach, skontaktowała się z władzami samorządowymi terenów, których dotyczy  problem, Stwierdzili oni, że sprawa jest na dobrej drodze i po prostu musza czekać na inwestycję.

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych