Zawartość

Dlaczego więzień nie może się starać o lokal socjalny? Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 
2017-06-14
Położenie: 
  • Chorzów
    Polska

18 lutego 2018 r. interesant opuści zakład karny. Po wyjściu z więzienia nie będzie miał gdzie mieszkać, więc napisał on do Urzędu Miasta w Chorzowie prośbę o przesłanie formularzy dotyczących wynajęcia lokalu z zasobów miasta. Urzędnicy odmówili mu jednak przesłania takich druków. Wedle Uchwały Rady Miasta Chorzów XIII 236/03 z 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, wynajem lokali w pierwszej kolejności następuje na rzecz osób trwale związanych z Chorzowem przez pobyt stały lub pracę zawodową przez okres minimum ostatnich dwóch lat. Interesant twierdzi, że od sierpnia 2010 r. do czerwca 2015 r. mieszkał w Chorzowie, ale potem poszedł do więzienia.

W sprawie tej Rzecznik wystąpi do Prezydenta Miasta Chorzów

BPK.7000.19.2017

Galeria

  • Deszcz, człowiek pod parasolem siedzi blisko stromego brzegu morza

    Kryzys bezdomności