Zawartość

Do MEN ws. odwołania od wyników egzaminów maturalnych

Data: 
2016-02-18

Wyniki egzaminów maturalnych są ostateczne. Nie można się od nich odwoływać. Dlatego Rzecznik z zadowoleniem przyjął zapowiedź, że taka możliwość zostanie wprowadzona w ustawie o systemie oświaty.

Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna postulował przyjęcie tego rozwiązania. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wskazywali w skargach do Rzecznika, że egzaminy przeprowadzane w różnych latach często są ze sobą nieporównywalne. Ponadto zdarzały się nieprawidłowe oceny egzaminów przez egzaminatorów zewnętrznych m.in. z uwagi na błędy w kluczu odpowiedzi. Na nieprawidłowości związane z organizowaniem, przeprowadzaniem i ocenianiem egzaminów zewnętrznych zwracała uwagę również Najwyższa Izba Kontroli. Rzecznik prosi o przedstawienie szczegółowych informacji na temat planowanej zmiany przepisów.

Galeria

  • Otwarta książka
    Książka