Zawartość

Wystąpienie do MF ws. zasad finansowania edukacji uczniów z niepełnosprawnościami

Data: 
2015-12-02

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne skargi dotyczące odmowy przyznania przez władze samorządowe środków z subwencji oświatowej na uzasadnione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Niezbędne jest pilne rozwiązanie tego problemu tak, aby jak największa grupa uczniów z niepełnosprawnościami miała realne prawo do edukacji i mogła kształcić się w szkołach powszechnych możliwie blisko ich miejsca zamieszkania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spotkanie w celu omówienia możliwych rozwiązań tego istotnego problemu społecznego.

 

Galeria

  • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku
    Niepełnosprawność