Zawartość

Do MIiB ws. ochrony mieszkańców przed skutkami niewypłacalności spółdzielni

Data: 
2016-02-08
słowa kluczowe: 

Do Rzecznika zwrócili się mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej znajdującej się obecnie w stanie upadłości likwidacyjnej. Po analizie obowiązującego stanu prawnego, Rzecznik skierował w dniu 23 lipca 2015 r. wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wskazując na potrzebę podjęcia działań legislacyjnych, które zagwarantowałyby członkom spółdzielni mieszkaniowych, a także pozostałym osobom mającym tytuły prawne do lokali spółdzielczych, skuteczną ochronę przed przerzucaniem na nich odpowiedzialności za długi spółdzielni. Rzecznik zwracał przy tym uwagę na konieczność zapewnienia spójności przepisów dotyczących tej problematyki.

W kolejnym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie aktualnych informacji na temat zapowiadanych prac nad projektami ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. 

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.
    Domy, mieszkania