Zawartość

Do MIiB ws. prawa do bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Data: 
2016-02-11
słowa kluczowe: 

Warunki udzielania 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nadal są niejasne. Dzieje się tak, ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego”. Nie precyzuje też, z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty.

W konsekwencji urzędy miast na terenie kraju przyjęły rozbieżną praktykę stosowania przepisów dotyczących udzielania bonifikaty. Tymczasem prawa osób niezamożnych do skorzystania z ustanowionej ulgi powinny być określone w sposób jednoznaczny.

Prace nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, która miała doprecyzować przepisy zgodnie z postulatem Rzecznika Praw Obywatelskich, nie zostały zakończone w poprzedniej kadencji Sejmu RP. Dlatego Rzecznik zwraca się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie stosownych prac legislacyjnych, w celu rozwiązania tego problemu.

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.
    Domy, mieszkania