Zawartość

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. ulgowych przejazdów dla polskich dzieci uczących się za granicą

Data: 
2016-02-19
słowa kluczowe: 

Obywatele polscy, którzy uczęszczają do szkoły za granicą, w szczególności w sąsiednich państwach UE, nie mogą uzyskać zniżki na przejazdy transportem publicznym w Polsce. Wątpliwości dotyczące regulacji ulg ustawowych dla dzieci i młodzieży trwają już od wielu lat. Sprawa była nagłaśniana w mediach publicznych, a także poruszana przez wiele osób prywatnych, które poczuły się dyskryminowane. W ocenie Rzecznika obowiązujący stan prawny narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania przez władze publiczne. Projekt mający rozwiązać problem ulg dla uczniów, przedstawiony kilka lat temu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie został zaakceptowany przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury. RPO zwraca się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

Galeria

  • Zarośnięte tory kolejowe
    Kolej