Zawartość

Do MR ws. dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży

Data: 
2015-12-01

W dniu 9 lipca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Gospodarki w sprawie problemu dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych zawierających treści nasycone przemocą, brutalnością i innymi zjawiskami, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla właściwego rozwoju dziecka. W odpowiedzi poinformowano, że Departament Gospodarki Elektronicznej zlecił przygotowanie raportu dotyczącego badań w zakresie percepcji rodziców bądź opiekunów prawnych osób niepełnoletnich odnośnie do respektowania przez konsumentów oznaczeń wiekowych gier komputerowych będących obecnie w sprzedaży. Planowany termin przygotowania raportu określono na wrzesień 2015 r. W oparciu o powyższy raport, Minister Gospodarki miał dokonać analizy efektywności istniejących rozwiązań i mechanizmów klasyfikacji i oznaczania gier. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji, czy raport został już przygotowany oraz ewentualnie jakie są wnioski wynikają z jego analizy.

 

  • Dziecko przed telewizorem
    RTV