Zawartość

Do MRiRW ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu rejestrów podmiotów leczniczych dla zwierząt

Data: 
2015-02-20
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich porusza w wystąpieniu problem nieprawidłowości w funkcjonowaniu rejestrów podmiotów leczniczych dla zwierząt, prowadzonych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne. Zgodnie z przepisami ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, jednym z elementów wniosku o wpis do rejestru jest wskazanie osoby kierownika zakładu leczniczego.

Na kierowniku podmiotu leczniczego dla zwierząt spoczywają takie obowiązki, jak zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, czy zawiadomienie odpowiednich służb o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej. Osoba pełniąca taką funkcję odpowiada również za właściwy obrót produktami leczniczymi dla zwierząt. Nieprzestrzeganie obowiązków prowadzić może natomiast do odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych oraz ustawie Prawo farmaceutyczne. Tymczasem, jak wskazują skargi kierowane do Rzecznika, zdarza się, że właściciele podmiotów leczniczych dla zwierząt, wnioskując o wpis do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt, wskazują jako kierownika zakładu zatrudnionego tam lekarza weterynarii, który nie przyjął funkcji kierowniczej. Wniosek o wpis do rejestru nie jest weryfikowany przez właściwą okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną. Brak weryfikacji tego, czy osoby wskazane jako kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt rzeczywiście pełnią taką funkcję narażać może te osoby na ryzyko poniesienia odpowiedzialności, w tym karnej, za wystąpienie ewentualnych nieprawidłowości w zakładzie leczniczym. Co istotne, zainteresowanym lekarzom nie przysługują prawa strony w postępowaniu o wpis w rejestrze. Uchwała okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej nie jest im doręczana, a nawet jeśli uzyskali o niej informację, to nie są legitymowani do jej zaskarżenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Galeria

  • Smutny wyżeł

    Pies