Zawartość

Do MRiRW ws. sprawnego rozpatrywania przez ARiMR wniosków i wypłaty płatności bezpośrednich

Data: 
2016-03-02
słowa kluczowe: 

W ocenie Rzecznika działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymaga kompleksowych kontroli i systematycznych działań nadzorczych ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podjęte czynności powinny usprawnić rozpatrywanie wniosków przez ARiMR, a także wypłatę płatności bezpośrednich dla rolników.

Wyjaśnienia otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przekonały Rzecznika. W szczególności niedopuszczalne jest przesunięcie odpowiedzialności za niewydolność działalności ARiMR na tych rolników, którzy składają wnioski krótko przed upływem terminu. Rolnicy działając w dobrej wierze, w oparciu o obowiązujące przepisy, mają prawo być przekonani, że nie spotkają ich z tego tytułu negatywne konsekwencje. Byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Ministerstwo nie odniosło się ponadto do zarzutu wprowadzania w błąd rolników przez pracowników ARiMR co do skutków uzupełnienia braków formalnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków. Pracownicy Agencji powinni służyć rzetelną pomocą wnioskującym o dopłaty rolnikom. Niewystarczające są także wyjaśnienia dotyczące braku wyraźnie określonego w ustawie terminu do wezwania przez Agencję do uzupełnienia braku wniosku. Sformułowanie „niezwłocznie”, użyte w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, może prowadzić do arbitralności podejmowanych decyzji.

Galeria

  • Kłosy jęczmienia

    Sprawy rolników