Zawartość

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. dostosowania wzoru formularza „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów

Data: 
2016-02-01
słowa kluczowe: 

Rzecznik sygnalizował we wcześniejszym wystąpieniu konieczność dostosowania pouczenia dla pokrzywdzonych zawartego w formularzu „Niebieska Karta - B”, będącego załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów, do obowiązujących przepisów kodeksu karnego. Zgodnie z zapowiedziami, odpowiednie zmiany miały być opracowane podczas nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie aktualnych informacji na temat planowanego zakończenia prac legislacyjnych.

Galeria

  • Zaciśnięta pięść uderzająca w stół

    Przemoc