Zawartość

Do MRPIPS ws. wliczania dodatku mieszkaniowego do dochodu osób korzystających z pomocy społecznej

Data: 
2015-12-08
słowa kluczowe: 

Rzecznik, w toku rozpatrywania sprawy indywidualnej, powziął wątpliwości dotyczące racjonalności regulacji prawnej zawartej w ustawie o pomocy społecznej nieuwzględniającej dodatku mieszkaniowego w katalogu świadczeń wyłączonych z dochodu ustalanego na potrzeby przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Wnioskodawca, będący osobą niepełnosprawną, mieszkającą samotnie, zakwestionował zasadność tej regulacji. Obowiązujący stan prawny powoduje bowiem, że wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, ponieważ zostałaby pomniejszona wysokość przyznanego mu wcześniej świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 

 

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.
    Domy, mieszkania