Zawartość

Do MS ws. odmowy dopuszczenia pełnomocnika osoby niebędącej stroną

Data: 
2014-09-15


Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Prokurator natomiast może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika osoby nie będącej stroną, jeśli uzna, że nie wymaga tego obrona jej interesów. Decyzja prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału pełnomocnika osoby nie będącej stroną w postępowaniu przygotowawczym jest zaskarżalna jedynie do prokuratora nadrzędnego. Odmowa dopuszczenia przez prokuratora do udziału w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby nie będącej stroną ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo do obrony, dlatego w omawianym przypadku powinna być przewidziana droga kontroli sądowej, tym bardziej, że decyzja prokuratora wydawana jest w oparciu o przesłanki ocenne. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Galeria

  • Zbroja rycerska
    Prawo obrony