Zawartość

Wystąpienie do MS ws. ograniczeń w otrzymywaniu paczek żywnościowych przez skazanych

Data: 
2015-10-16
słowa kluczowe: 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływa bardzo dużo wniosków od osób pozbawionych wolności, które krytycznie oceniają zmiany wprowadzone z dniem 1 lipca 2015 r. w zakresie paczek żywnościowych. Najwięcej kontrowersji budzi przyjęta w kodeksie karnym wykonawczym zasada, że paczkę żywnościową może zamówić skazany albo osoba dla niego najbliższa. Zdaniem autorów wniosków, wprowadzenie takiego ograniczenia nosi cechy dyskryminacji, jest nieuzasadnione i powoduje, że z prawa do otrzymania paczki żywnościowej nie mogą skorzystać osadzeni, którzy nie mają osób najbliższych lub z osobami takimi od wielu lat nie utrzymują kontaktów. Rzecznik Praw Obywatelskich podziela to stanowisko i zwraca się o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany kwestionowanego przepisu kodeksu karnego wykonawczego, poprzez przyjęcie w nim, że paczkę dla skazanego może zamówić każda osoba, z którą skazany utrzymuje kontakt w formie korespondencji, widzeń i rozmów telefonicznych.

II.517.1336.2015

Galeria

  • Pomieszczenie z wieloma łóżkami, nieprzytulne

    Miejsce detencji, Polska